Ayiti Cherie: The World Cup from potopwens

Seremoni ouvèti Koupdimond, afrik di sid 2010

12 janvye 2010, apre gwo tranblemann tè ki lakoz anpil kretyen vivan ak anpil byen disparèt, avni peyi sa te vin troub… Gan anpil efo ki fèt an Ayiti tankou nan peyi zanmi yo.

Jodi a Ayiti mobilize pou sipote koupdimond kap fèt nan peyi Afrik di Sid.

8 :30 nan maten, lari a te blanch kon teren vid, kèk otomobil kontinye roule mizik evenman sa, si yo paka trouve yo deye ekran pa yo pou sipote ekip yo, osinon evenman sa…

5:00 apre midi, lari a foul, anpil aktivite, dekorasyon, drapo Ajantin, koumanse flote, mach douvan jou gantan an prepasyon.

Afrik di Sid 2010 en Ayiti, yon lot siy potekole nan lemo

Desyèm jounen koup dimond demildis lan daprè fanatik ajantin annayiti ki pran lari pou yo fete viktwa ekip ajantin nan ak drapo nan men yo yap chante yo di sa fè lontan ekip ajantin nan pa chanpyon yo kwè men si ekip ajantin nan patrò bon
yo kwè li ka fè yon siprize pou koup dimond d demildis lan daprè fanatik annayiti.

Annayiti fanatik yo rele ajantin manman la vyèg. Avèk viktwa ekip ajantin fanatik yo di anpil tafya ap pèdi lavil,donk n

Le 13/06/2010
Daprè fanatik foutbòl kap gade mach yo avèk anpil pasyon  e menmtan  kap fè ti diskisyon antre yo anpil panse  ekip kipi  rayalis,  agresif,  atletik e ki parèt yon ekip kolektif jiskaprezan pou yo se Almay byen ke Ostrali paparèt yon ekip de pwa pou Almay.

Fanatik yo di si koup dimond lan kanpe jodi trèz jin demil dis lan Almay chanpyon,  donk nou ke wè malgre fistrasyon popilasyon an aprè katastròf natirèl ki sot pase douz janvye demil dis yo rete mobilize pou yo sipòte koup dimond Sid Afrik pou yo bay opinyon yo,  paske chak jou yo chita devan televizyon e moun kal travay yo gen yon ti Radyo  nan zèrèy yo,  men tou gen moun ki toujou ap anòse fòk rete vijilan paske
tranbleman tè ya toujou ap bay yon ti sekous, popilasyon an tou  gen yon ti blag yo bay kidi nou pat wè premye ya men nou ka wè tout lòt yo

le 15/06/10

Dènye jounen prenye rankot tout ekip ki nan koup dimond Sid Afrik gen gran mobilizasyon pou ekip Brezil ,  mobilizasyon se fanatik Brezil ki abiye an jone e vè ak tanbou nan ren yo yap brè anpil tafya.

Nòmalman si gen yon analiz kap fèt sou ekip ki gen anpil fanatik kap sipòte ekip yo se prèske tout ekip,  sèl remak daprè kèk moun kap viv Ozetazini
fè mach kite jwe antre Etazini e Angletè pat gen yon kè kontan pat gen yon anbyans kote ke ou ka wè moun yo renmen foutbòl mondyal la,donk gen
yon blag fanatik lòt ekip yo fè sou chèn televizyon yo,  yo di Etazini ak Angletè chèn televisyon appase baskèt bòl depi lè Kobi bwayann te gen 5 an

Category: Pilgrimages Blog | Bookmark: permalink.

Respond